Åre er ein heller døsig svensk by om sommaren, men vinterstid er det noko heilt anna. Då kjem skituristane i hopetal frå ulike krokar av verda, og ein stor del av dei kjem frå Noreg. 
Som Midt-Noregs svar på Las Vegas er Åre ein stad utanom det vanlege. 


Med "#thisisare" ønskjer eg å ta emneknaggen til Åre by eit steg vidare og utforska staden.

Heilt utan ski på beina. 


Pågåande prosjekt.