Ei rekke handverksyrker ser ein stadig nedgong i antalet søkjarar til lærlingeplassar landet over. Men nokre få vel å satse på desse yrka. Dei er alle under 35 og er med på å sikra at kunnskap om orgelbygging, smedyrket, filigransarbeid,  bunadstilverknad og mykje meir ikkje forsvinn.

Sjølv om yrka deira er verna er det lite som vert gjort frå regjeringa si side. Då må ein ta saka i eigne hender. 


Pågåande prosjekt.