Dokumentaren "Det går alltid eit tog" av tek for seg kvardagen til lokførarar med hovudbase i Trondheim.

For å bli lokførar må ein gjennom ei 58 veker lang utdanning ved Norsk Jernbaneskole i Oslo. Årleg utdannar skulen om lag 100 lokførarar, som er kvalifiserte til å føre både gods- og persontog.
Desse førarane frakta i 2015 10,6 millionar tonn med gods og 66,5 millionar reisande, nesten uansett vêr og vind.

Det å vere lokomotivførar handlar om meir enn berre å styre farten.

Using Format