Det er få gjenstandar som får så lite merksemd som gatelys når det er midt på lyse dagen. 


Med "Av" vil eg gje dei litt meir merksemd. Pågåande prosjekt.