Det er få gjenstandar som får så lite merksemd som gatelys når det er midt på lyse dagen. 


Med "Av" vil eg gje dei litt meir merksemd. Pågåande prosjekt. 
Using Format